DMCA.com Protection Status

Nông nghiệp

Thay vào đó, Leonard tập trung vào các máy móc kinh tế mà cung cấp thịt cho chúng tôi, hoặc, như ông đã nói, “cơ cấu quyền lực ẩn mà đã âm thầm tạo hình lại Mỹ kinh tế nông thôn trong khi đạt được kiểm soát chưa từng qua nguồn cung cấp thịt của… Read More

Gà được cho là những con vật bị lạm dụng nhất trên hành tinh. Tại Hoa Kỳ, khoảng 9 tỷ con gà bị giết thịt mỗi năm, và 305 triệu con gà mái được sử dụng cho trứng của mình. Đại đa số các loài động vật dành cuộc sống của họ trong tổng giam-từ… Read More

Thời gian cho Tủ lạnh và Tủ đông Những giới hạn thời gian ngắn nhưng an toàn đối với thực phẩm làm lạnh sẽ giữ cho chúng khỏi làm hư hoặc trở nên nguy hiểm để ăn. Các hướng dẫn cho lưu trữ tủ đông được chỉ cho chất lượng. Thực phẩm đông lạnh vẫn… Read More

Trang 2 trên 212